Vattenkikaren

Fakta

FotbollssvampUtbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största diameter: 50 cm (som en fotboll). Den kan väga så mycket som 24 kg!
Utseende: Fotbollssvampen är gråvit och formad som en stor klump. Små unga individer är ofta helt runda, men när de blir äldre får de en mer oregelbunden form. Ytan är slät och hård. På ytan finns många små hål där vatten pumpas in, och några få stora hål där vatten pumpas ut. Ofta ligger bruna lerpartiklar och små rester av döda alger och djur på ytan.
Djup: Från 40 meter till 330 meter.
Livsmiljö: Fotbollssvamp lever på både hårdbotten och sandbotten. Bäst trivs den på berg, gärna på klipputsprång eller upphöjda delar av botten där vattenströmmen är störst.
Systematik: Fotbollssvamp hör till gruppen kiselsvampar, som hör till gruppen svampdjur.

Fotbollssvamp     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik