Vattenkikaren

Fakta

Biologisk mångfald

på blåmusselbottnar

Hur kan det se ut om man snorklar över en blåmusselbotten? Trycker du på bilden får du se på en liten film.

Beskrivning

Blåmusslan är en av våra vanligaste djurarter i havet. De finns på många håll längs Europas och Nordamerikas kuster. I Sverige hittar man dem längs hela västkusten och i Östersjön upp till Kvarken i norra Bottenhavet (se kartan). Blåmusslor lever på botten där de sitter fast med så kallade byssustrådar. Musslorna sitter ofta tillsammans och bildar stora mattor. I Skagerrak och Kattegatt är blåmusselbottnar vanligast på grunt vatten från ytan ned till 1 m djup. Här är det svårare för rovdjur att komma åt musslorna. Är det väldigt strömt så trivs inte rovdjuren. Då kan man hitta blåmusslor ned till 10 m djup.

Sida 1 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik