VattenkikarenInspiration


Algfenomen och algproblem

av Tore Lindholm utgiven 1998 av skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.


Boken ger en introduktion till algernas biologi och behandlar ämnet ur ett mycket brett perspektiv. Alger är en stor och vagt sammanhållen grupp eftersom den har representanter från bakteriernas rike, protistriket och växtriket. Det är bara svamp- och djurrikena som inte innehåller alger. Alger varierar därför mycket i storlek, färg, form och levnadsätt.
    De flesta alger är vackra, fascinerande och intressanta. Många är också användbara t.ex. inom livsmedelsindustri och som miljöindikatorer. Många alger reagerar snabbt och tydligt på våra utsläpp. De kan dessutom uppträda i massförekomster och ibland orsaka hälsoproblem för husdjur och människor.
    Allt detta beskrivs översiktligt i boken och framför allt behandlar den algblomningar och andra algfenomen i Östersjöns skärgårdsområden.
    Boken är något större än A5 och omfattar168 sidor. Den kan beställas via Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Biskopsgatan 10, FIN-20500 ÅBO, Finland, eller via bokhandeln. I Finland kostar den 100 finska mark.
Framsida Algfenomen och algproblem 39 kB


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson