Vattenkikaren

Skapare

Vattenkikaren skall fungera väl och det skall finns mycket att se genom den. Vi som försöker se till att det blir så är:

Funktion

marinbiolog

marinbiolog

marinbiolog

illustratör

Namn

Bo Johannesson (Bo J)

Martin Larsvik (M L)

Lars-Ove Loo (L-O L)

Helena
Samuelsson (h. s.)

Datorpost

Bo.Johannesson
@tmbl.gu.se

Martin.Larsvik
@tmbl.gu.se

Lars.-Ove.Loo
@tmbl.gu.se

Helena.Samuelsson
@tmbl.gu.se

Telefon

0526-686 26

0526-686 21

0526-686 28 el.
070-544 15 68

0526-686 00

Telefax

0526-686 07

0526-686 07

070-612 15 68 el.
0526-686 07

0526-686 07

Adress

Tjärnö marinbiologiska laboratorium
452 96  STRÖMSTAD


Vi har fått hjälp av många!Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson