Vattenkikaren

Fakta

Liten Sepia

Driver söderifrån

Sepia-bläckfisken lever från Engelska kanalen och söderut längs Europas och Afrikas kuster till Mozambique, samt i Medelhavet. Engelska kanalens bläckfiskar vandrar upp i södra Nordsjön under våren och kan ibland nå Norge, Danmark och Sverige under sommaren - hösten. Dess sydliga utbredning kan bland annat bero på att de växer endast då vattnets temperatur överstiger +10 °C.
  Eftersom skelettet är lättare än havsvattnet kommer det, när bläckfisken dött, att driva på vattenytan med strömmarna långa sträckor. I södra Nordsjön går ytströmmen längs belgiska, holländska, tyska och danska kusterna in i Skagerrak. Man kan hitta dem på stränder runt hela Skagerrak-Kattegatt.


Sepia-drift

  Sepia-bläckfisken lever längs kusterna, grundare än 150 m. Förökning sker på ungefär 10 m djup, men övervintring troligen djupare. Den blir 1,5-2 år.

Skelett

Bläckfiskar som levde för hundratals miljoner år sedan hade troligen ett tungt skelett och djuren rörde sig klumpigt. Genom evolutionen har skelettet minskat i vikt. De flesta nu levande bläckfiskar har ett skelett som sitter inne i de mjuka vävnaderna eller saknas helt.
  Skelettet hos en fullvuxen sepia-bläckfisk består av ungefär 100 tunna skivor av kalk, som sitter med drygt 0.5 mm mellanrum. Mellan skivorna finns kammare, som bläckfisken kan fylla med kvävgas och syrgas och med en vätska lik havsvatten.

Skelett i SepiaSida 1 av 4

Nästa sida

Driver söderifrån

Skelett

Reglerar flytkraften


Tio armar

Listig fiskare

Jet-drift

Bläck

Färgväxling

Användbart djur

Fiske


Sepia-skelett     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson