Vattenkikaren

Fakta

Östersjömussla

Äter på olika sätt

Östersjömusslor äter på olika sätt beroende på var de lever. På sandbottnar finns främst östersjömusslor som filtrerar mat från vattnet. På leriga, skyddade bottnar är det vanligare att musslorna sveper med sitt längre inandningsrör över bottenytan. Med inandningsröret plockar musslan små partiklar av dött organiskt material, som också kallas detritus. Bakterier på partiklarna av detritus är den främsta födan. Djur som äter på detta sätt kallas depositionsätare.
Filtrerare
Filtrerare = suspensionsätare
Detritusätare
Depositionsätare

Fisk och is farliga

Själva är östersjömusslor viktig som föda åt fisk. En annat gissel för dem är is. Där de lever grunt kan isen länge ligga så tätt över botten att östersjömusslor och många andra djur kvävs. Om alla östersjömusslor dött under en sådan iskatastrof, måste det förstörda området nästa vår nykoloniseras med larver från andra områden.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Skalet

Nergrävda

Äter på olika sätt

Fisk och is farliga


Östersjömussla     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson