Vattenkikaren

Fakta

Liten Sepia

Reglerar flytkraften

En bläckfisk vill ha samma densitet som omgivande vatten. Har den högre densitet sjunker den, och har den lägre flyter den upp. Bläckfiskens kropp i övrigt har något högre densitet än havsvattnet. Genom att reglera volymen av gas och vätska i skelettet får bläckfisken samma densitet som havsvattnet och den blir neutral.
  Eftersom de tunna skivorna som bygger upp kamrarna är stela, förändras inte kamrarnas volym vid olika tryck, dvs. olika djup. Jämfört med en fisk med simblåsa, har sepia-bläckfisken större frihet att röra sig upp och ner i vattnet utan att justera flytkraften. Förutom att ge flytkraft är också skelettet något som musklerna kan arbeta emot.

Levande Sepia


Tio armar

Sepia-bläckfiskens kropp kan delas in i tre delar: en bakre del med skelett och inälvor; en mittdel med huvud; en främre del med armar. Den bakre kroppsdelen är långsmal, något tillplattad uppifrån och med smala fenor längs kanten. Denna del kan bli 40 cm, vilket motsvarar ca 60 cm totallängd och 5 kg vikt.
  Av armarna är 8 korta och 2 längre. De långa kallas tentakler och kan fällas in, som på bilden ovan. Armarna har 4 rader av sugkoppar, men tentaklerna har sugkoppar endast på de skedformiga ändarna.Föregående sida

Sida 2 av 4

Nästa sida

Driver söderifrån

Skelett

Reglerar flytkraften


Tio armar

Listig fiskare

Jet-drift

Bläck

Färgväxling

Användbart djur

Fiske


Sepia-skelett     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson