VattenkikarenFakta

Klippstrandsekologi

Några av fiskarna i tareskogen

Bergskädda 23 kB
Bergskädda ca 25 cm lång.
Blågylta 11 kB
Blågylta ca 25 cm lång.
Skärsnultra 7 kB
Skärsnultra ca 20 cm lång.
Tejstefisk 7 kB
Tejstefisk ca 20 cm lång.
Tångringbuk 6 kB
Tångringbuk ca10 cm lång.
Tångsnälla
Ung tångsnälla ca15 cm lång.
Sjuryggsunge 9 kB
Unge av sjurygg ca 5 cm lång.
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson