VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Men för många av organismerna finns det även fördelar med vågor:
 • Mer föda transporteras fram till dem som lever av uppslammat material.
 • Omblandningen medför att utbytet av syrgas, koldioxid och näringsämnen ökar.
 • Omblandningen motverkar bildandet av ett ytligt utsötat vattenlager.
 • Transporten av spridningskroppar underlättas.

  Skydd mot mekaniska skador

  Våg över snäckor 28 kBVågornas verkan är allra kraftigast högt upp på klippstranden. De organismer som försöker leva på dessa delar av vågexponerade stränder måste därför ha sådana egenskaper att de inte krossas, slits sönder eller spolas bort av vågorna.
      De material som organismer utnyttjar för att motstå mekaniska skador kan man dela upp i två typer. Materialen kan antingen vara styva eller flexibla. Styva strukturer kan motstå krafter bra - utan att ändra form. Flexibla material påverkas lätt så att de ändrar form, men när störningen har upphört kan de återfår sin ursprungliga form - utan att skador har behövt uppstå.

  Föregående sida Sida 32 av 52 Nästa sida
 • Klippstränder är fantastiska!
  Zonering och
  fläckvis förekomst
  Djur som
  sitter fast
  Modulbygge
  Variation och förändring
  Vattenstånds-
  växlingar
  Vågexponering
  Både klippor och stenar
  Sött och salt vatten
  Geografi, klimat och historia
  Organismernas livscykler
  Organismernas påverkan på varandra
  Energi och materialflöden

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

  © Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson