VattenkikarenFakta


Organismer i de fria vattenmassorna

Organismer i de fria vattenmassorna i Västerhavet
Organismer i de fria vattenmassorna i Egentliga Östersjön
Organismer i de fria vattenmassorna i Bottniska viken

Här nedan kan ni se organismer som lever i de fria vattenmassorna någonstans i haven runt Sverige


Chaetoceros-
kiselalger

Dinophysis-
dinoflagellater

Marelds-
flagellat

Ceratium-
dinoflagellater

Protoperidinium-
dinoflagellater

Halosphaera-
grönalger

Anthomedusor


LeptomedusorÖronmanet

Röd brännmanet

Blå brännmanet

Kompassmanet

LungmanetSynchaeta-
hjuldjur


Klimpar


Bolinopsis-
kammanet


Havskrusbär

Trochophora-
larver

Larver av
havsborstmaskar

Snäckveliger

MusselveligerClione-
vingsnäcka

Limacina-
vingsnäcka


Naupliuslarver

Dafnior

Podon-
hinnkräftor


Evadne-
hinnkräftor


HoppkräftorRankfotingars-

naupliuslarver

Eukrohnia-
pilmaskar

Sagitta-
pilmaskar

Sjöstjärne-
larver


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson