VattenkikarenSamarbete

Redoxklinen?


Anna Forsell skriver också:

Jag sitter här med en uppgift om redoxklinen, men vad är redoxklinen egentligen?


Svar:


Redoxklinen i ett akvarium
Redoxklinen är ett gränsskikt mellan två mycket olika miljöer där det ofta finns syrgas (O2) i den ena, men inte i den andra. I de båda olika miljöerna ställs det väldigt olika krav på de varelser som försöker leva där. På ena sidan av gränsskiktet kan ”vanliga” växter och djur leva, medan på den andra sidan klarar sig nästan bara vissa typer av bakterier eftersom där finns giftigt svavelväte och ingen syrgas.Redoxklinen kan också beskrivas som det område där den så kallade redoxpotentialen ändras från negativ till positiv. På den negativa sidan kan lösningar avge elektroner till en metallelektrod. På den positiva sidan kan lösningar ta upp elektroner. Detta innebär att det på den negativa sidan råder reducerande förhållanden medan det på den positiva sidan råder oxiderande förhållanden.

I bilden finns redoxklinen nära gränsen mellan den ljusa och den svarta sanden. (Det bruna är små alger som växer mellan sanden och akvariets vägg.) Ljus färg på sedimentet beyder dock inte alltid att det finns syrgas; mätningar med en syrgaselektrod kan ge säkrare besked. Fisken (en stubb) är ungefär 6 cm lång.

Läs mer om syrgasbrist i svaren på frågorna om syrehalt och abiotiska faktorers förändring.

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson