Vattenkikaren Fakta
Protoperidinium-dinoflagellater
Protoperidinium_sp 17 kB

Utbredning i haven runt Sverige
Största längd: 0,30 mm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Protoperidinium-dinoflagellater är färglösa eller gul till brunfärgade med ibland rosa eller röda fläckar inuti de något rundade eller diamantformade cellerna. Ofta har cellerna taggar eller horn. Cellytan är uppbruten av fåror som innehåller två rörliga cellutskott (flageller). Tvärfåran löper längs mitten av cellen så att man tydligt ser en övre och en undre cellhalva. I de fall då längsfåran går upp i den övre cellhalvan gör den det bara en liten bit. Ytterhöljet kring cellen är uppbyggt av avgränsade plattor, som bildar ett kraftigt och ofta skrovligt pansar.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Protoperidinium-dinoflagellater finns i alla hav. Med hjälp av sina flageller kan dessa organismer simma. Protoperidinium-dinoflagellater kan inte bilda egen energirik näring genom fotosyntes utan "äter" andra små organismer. Själva äts de av många olika planktondjur, t.ex. hoppkräftor, och av bottenlevande suspensionsätare. En del arter kan skicka ut ljus som syns i mörker och ibland bilda mareld, dvs. lysande stråk i vattnet.
    I söt- och brackvatten finns det liknande släktet Peridinium, som dock nästan alltid innehåller små gröna "korn". Med hjälp av dessa kloroplaster kan de bilda egen energirik näring genom fotosyntes.
Systematik: Protoperidinium-dinoflagellater ingår i gruppen dinoflagellater som ingår i gruppen "protister". Protister är dock ingen väl motiverad systematisk grupp, men till den för man ibland organismer som inte är bakterier, svampar, växter eller djur.
Protoperidinium-dinoflagellater     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson