VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Djur som sitter fast

Kirchenpaueria pinnata 26 kB
Detta djur är både fastsittande och kolonibildande. Det är en hydroid som kallas Kirchenpaueria pinnata, och den kan bli ett par dm hög.

Många klippstrandsdjur är ganska annorlunda jämfört med det vi ofta tycker är typiska djur; t.ex. hästar, fiskar, krabbor eller möjligen sjöborrar. För i havet - och speciellt på klippstränder - är djuren ofta fastsittande. Ibland sitter dessutom flera individer tillsammans i kolonier. Detta gör att klippsträndernas djur ofta har ett mycket annorlunda utseende, jämfört med de djur som springer omkring på land.
    Det som gör att djur i havet kan klara sig bra utan att flytta omkring är att havsvattnet sköter transporterna. Många behöver inte förflytta sig till en partner när de skall föröka sig eftersom de kan släppa ut stora mängder ägg och spermier direkt i vattnet. Strömmar får föra könsprodukterna till varandra. Strömmarna för också maten direkt till djuren.

Maten måste komma

På klippstränder kan det vara en stor fördel för organismer att sitta fast på det fasta underlaget - och lita till att födan skall komma med strömmarna. Då behöver de inte ägna energi åt att leta efter mat eller förfölja byten. Genom att sitta fast minskar också risken för att de skall spolas bort, och kanske kastas upp på land av vågorna. Eftersom den föda dessa organismer utnyttjar svävar i vattnet kallas de suspensionsätare. Exempel på fastsittande suspensionsätare är: död mans hand, räfflad havstulpan, trekantsmask och jungfrusjöpung.
Föregående sida Sida 6 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson