Vattenkikaren

Fakta

Liten blåstångBlåstångens livscykel. Varje blåstångsplanta bär antingen enbart honliga eller hanliga receptakler. Plantorna har dubbel uppsättning kromosomer - en uppsättning från modern och en från fadern. Ägg och spermier har enkla uppsättningar.


Föregående sida

Figur 2

Nästa sida

Nära vattenytan

Tål torka
och kyla

Hem för många

Trådalger
tar över


Skyddar sig med gifter och slem


Ägg och spermier
i topparna


Blåstång
utan blåsor


Blåstång     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  


© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson