Vattenkikaren

Sargassosnärja

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 4 m.
Utseende: Sargassosnärja är brun i färgen och består av en kort flerårig huvudstam med ett skivformat fästorgan. I toppen på denna stam sitter en gles rosett med avlånga "blad". Från stammen utvecklas under våren och försommaren grenar som är ettåriga. Sidogrenar av första ordningen lossnar under sensommaren och hösten. På grenar av högre ordningar sitter små flytblåsor, "blad" och receptakler (samlingar av fortplantningsorgan) vars utseende varierar under året beroende på vattentemperatur och ljusinstrålning.
Djup: 0-10 m.
Livsmiljö: Sargassosnärja trivs inte i vågexponerad miljö, men trivs utmärkt i strömmande vatten. I början när den spreds längs svenska västkusten påträffades den i första hand i skyddade miljöer i ytterskärgården, men efter 1989 har den blivit allt vanligare i öppna miljöer.
Systematik: Sargassosnärja ingår i gruppen brunalger.


Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson