Vattenkikaren

Fakta

Öronmanet

Öronmanet 11 kB

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största diameter: 25 cm, men i sällsynta fall upp till 40 cm.
Utseende: Öronmaneten är lätt att känna igen på dess fyra könsorgan, som är runda eller öronformiga. Längs randen av den svagt välvda klockan sitter korta tentakler. På undersidan av klockan sitter fyra munarmar. Från mitten av klockan löper kanaler ut till ringkanalen, som går längs kanten runt klockan. Öronmaneten är genomskinlig med lätt blåaktig eller skär ton. Dess könsorgan, munarmar, tentakler och kanaler är svagt färgade i vit, violett, rödaktig eller gulaktig ton. Jämför öronmanet med leptomedusor och blå brännmanet.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Systematik: Öronmanet ingår i gruppen maneter, som ingår i gruppen nässeldjur.


Öronmanet    Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson