Vattenkikaren

Fakta

Lungmanet

Lungmanet

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största diameter: ca 50 cm, men i sällsynta fall ända upp till 90 cm.
Utseende: Färgen på de övre delarna av lungmanetens klocka är blåaktig. Längs kanten av klockan finns djupblå-violetta små rundade flikar. Hanliga könskörtlar är blå, medan de honliga är gula, bruna eller röda. Medusan har inga fångsttrådar. Munarmarna är sammanväxta och de är ungefär lika långa som klockan är bred. Hela kroppen har förhållandevis fast konsistens.
    Jämför lungmanet med röd brännmanet och blå brännmanet.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Lungmaneter kan simma förhållandevis fort. De sammanväxta munarmarna har ett omfattande kanalsystem. Genom detta pumpar maneten vatten och filtrerar ut näringspartiklar. Det finns nässelceller på klockan, men de är svaga och irriterar knappast människohud.
    Arten är ovanlig hos oss, men det händer att medusor driver hit med strömmar från söder under sensommaren och hösten.
    Lungmanet har på en del håll i Europa använts som människoföda.
    Genom att läsa sidorna om öronmanet kan du få veta mer om maneters biologi.
Systematik: Lungmanet ingår i gruppen maneter, som ingår i gruppen nässeldjur.


Lungmanet    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson