Vattenkikaren

Fakta

Sandräka

Sandräka

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 9 cm.
Utseende: Den gråbruna till gula kroppen är tillplattad ovanifrån. Det finns inget pannutskott mellan ögonen.
Djup: 0 - ca 20 m.
Livsmiljö: Sandbotten.
Övrigt: Sandräkan är en mycket viktig länk i näringsväven på grunda sandbottnar.
Systematik: Sandräka ingår i gruppen räkor, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.


Sandräka     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson