Vattenkikaren

Stor skålsnäckaBild på Stor skålsnäckaUtbredning i haven runt Sverige

Största längd: 7 cm.
Utseende: Skalet har gråvit-gulvit färg, med grönbrun insida och en fotsula som är gråaktig.
Djup: 0-1 m.
Livsmiljö: Stor skålsnäcka är allmän i bränningszonen på klippor och stora stenar. Den sitter med skalet lyft några mm över underlaget så att vattnet kan spola över gälarna. Om den oroas, suger den sig hårt fast och kan knappast rubbas. Den sitter stilla om dagarna men företar nattetid meterlånga utflykter för att söka föda, varefter den återvänder till utgångspunkten. Stor skålsnäcka är egentligen ett tidvattensdjur, som kryper omkring och med sin rivtunga raspar åt sig mikroskopiska alger på klippornas yta men som efter varje utflykt återvänder till sitt stamtillhåll, där dess skal passar så precis in i klippan, att den kan suga sig fast så att man måste krossa skalet för att få lös den.
Övrigt: Stor skålsnäcka kan bli 15 år gammal men det ovanligt att man hittar levnade exemplar i Sverige nu, men man kan hitta skal som finns kvar sedan den var vanlig för mer än 40 år sedan. Samma individ är först hane och sedan hona. Honan släpper ifrån sig larver som efter ca tre veckor slår sig ner på en ny strand.
Systematik: Stor skålsnäcka ingår i gruppen snäckor, som ingår i gruppen blötdjur.


Stor skålsnäcka    Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson