Vattenkikaren Fakta
Salterna är också tunga. Ju saltare ett vatten är desto högre är dess densitet, vilket innebär att en viss volym saltvatten är tyngre än lika mycket sötvatten. Dessutom är kallt havsvatten tyngre än varmare havsvatten.
Kliner 3,0 kB
En haloklin, dvs. ett salthaltssprångskikt, är gränsområdet mellan tungt salt vatten som ligger under mindre salt och därmed lättare vatten. En termoklin, dvs. ett temperatursprångskikt, är gränsområdet mellan tungt kallt vatten som ligger under varmare och därmed lättare vatten. Vid låga salthalter och låga temperaturer råder speciella förhållanden. Då kan vatten som är några enstaka plusgrader ligga över vatten som är något varmare.

Havet rör sig

Vattnet i havet är sällan stilla eftersom solens strålar värmer upp jorden ojämnt så att vindar och strömmar uppstår. Dessutom finns det tidvattensströmmar som uppkommer genom att solens och månens dragningskraft påverkar haven.
    Månen och jorden roterar kring sin gemensamma tyngdpunkt, vilken ligger vid sidan av jordens medelpunkt. Dragningskrafterna drar himlakropparna mot varandra och centrifugalkrafterna drar isär dem. I jordens medelpunkt råder en balans mellan krafterna, men på den sida av jorden som vetter mot månen dominerar dragningskrafterna och på den andra sidan dominerar centrifugalkrafterna. Därför blir det "utbuktningar" på två sidor av jorden. Jordens rotation runt sin egen axel gör att vi upplever två högvatten och två lågvatten varje dag. Solens tidvattensbildande krafter är knappt hälften så stora som månens. Vid fullmåne och nymåne ligger jorden, månen och solen på en linje.
Då samverkar månens och solens krafter så att det blir springflod. Vid halvmåne är tidvattensskillnaderna som minst eftersom månens och solens krafter motverkar varandra. Då får vi nipflod.

Tidvatten 2,5 kB
Förenklad modell av hur tidvatten uppkommer. T är månens och jordens gemensamma tyngdpunkt; J är jordens medelpunkt.

Föregående sida Sida 6 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson