Vattenkikaren

Fakta

Borrsvampar
(4-5 arter i haven runt Sverige)
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: Borrsvampar kan bli så stora som skalen de bor i.
Utseende: Färgen är guldgul-grönaktig. De delar av borrsvampen som sticker upp ur hålen är luddiga. De känns mjuka och något glatta.
Djup: Levande kan man hitta dem från ca 3 m och neråt. Gamla borrade skal kan man dock finna på stranden.
Livsmiljö: Borrsvampar lever i kalk där de på kemisk väg borrar gångar och hålrum. Kalkstycket kan bli nästan helt ihåligt. Snabbväxande former kan bilda en klump runt det ursprungliga kalkmaterialet. Ofta hittar man borrsvamparna i gamla, tjocka skal från t.ex. valthornsnäcka och, som ovan, islandsmussla.
Övrigt: Borrsvampar är viktiga eftersom de gör så att kalcium, som t.ex. djur binder upp i sina skal, återgår i vattenlöslig fas och kan användas för nya konstruktioner.
    På bilden ovan syns även några skal av trekantsmaskar.
Systematik: Borrsvampar ingår i gruppen kiselsvampar, som ingår i gruppen svampdjur.


Borrsvampar     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson