Vattenkikaren

Fakta

Biologisk mångfald

i sjögräsängar


Alger och djur bland sjögräs.

Beskrivning

Sjögräs i Sverige

Sjögräs är fröväxter som lever i havsvatten. Av världens hundratusentals arter av fröväxter klarar bara ungefär 60 att leva helt nedsänkta i havsvatten. Det finns fler arter av fröväxter som klarar att bli nedsänkta under en kortare tid. Sjögräs lever på mjukbotten. De enda stora alger som fäster i mjukbotten är kransalger, en grupp av grönalger som finns i sötvatten och bräckt vatten, t.ex. Östersjön.

På hårdbotten hittar man fler arter av alger på svenska västkusten än i Östersjön. På mjukbottnar däremot, är vegetationen av alger och växter mer varierande i Östersjön. Det beror på att många arter som lever i sjöar tål Östersjöns bräckta vatten, men klarar inte av den höga salthalten på svenska västkusten.

Sida 1 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik