Vattenkikaren

Inspiration

Inledning

Akvariet

Havsvattnet

Inredning

Skötsel

Temperatur

Vilka djur?

Mat

Söt- och havsvattensakvarier i undervisningen

Inledning

Havet rymmer många organismer som är både vackra och intressanta. Sedan lång tid har man därför försökt att hålla havsdjur i akvarium. Jämfört med ett sötvattensakvarium är det något svårare. Detta kan bero på att man håller för många djur i ett för litet akvarium, matar dem för mycket eller att vattnet innehåller för mycket organiskt material som bryts ned, och därför orsakar syrgasbrist.

Akvariet

Havsvatten innehåller olika salter. Det angriper därför många material, t.ex. de flesta metaller. Dessutom är många upplösta metaller giftiga för marina djur. Ett havsvattensakvarium måste därför vara gjort av material som inte påverkas av vattnet. Till mindre akvarier kan man använda plastburkar eller plastbaljor.
   De bästa akvarierna består av glasrutor som man limmat ihop med silikonklister, d.v.s. den akvarietyp som numera är vanligast för både söt- och havsvattendjur.
   Undvik helst gjutna helglasakvarier eftersom de lätt spricker. Man bör också undvika akvarier med ram eller andra metalldelar, eftersom havsvatten fräter sönder metallen.
   Har man tillgång till ett stereomikroskop eller bra förstoringsglas kan man också studera smådjur av bara några mm längd. För att lätt kunna hantera dem under ett mikroskop kan det vara lämpligt att hålla dem i låga, mindre burkar. Dessa kan i sin tur stå i en större övertäckt burk med havsvatten på botten.

Havsvattnet

Havsvattensakvariet kan man fylla med naturligt eller med konstgjort havsvatten. Salthalten vid våra kuster varierar ganska mycket nära ytan. Detta beror på att det spätts ut av sötvatten som runnit ut från vattendrag eller från omgivande marker. Man bör därför hämta havsvatten så långt som möjlig från platser där vattendrag mynnar. Man kan transportera vatten i plastdunkar, som om möjligt hålls skuggigt och svalt. Se till att dunkarna sluter tätt på ett säkert sätt. Man kan förvara havsvatten i dunkar, helst i mörker och kyla.
   Man kan också tillverka havsvatten. I akvarieaffärer kan man köpa påsar med saltblandning som man löser upp i sötvatten. Detta vatten bör stå flera dagar innan man lägger ner organismer. För att öka chanserna för djuren att överleva, bör man tillsätta en viss mängd naturligt havsvatten.

Sida 1 av 4

Nästa sida


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson