Vattenkikaren Fakta

Havsvattnet och lösta salter

För att förstå vad övergödning är behöver man veta lite om vattnets egenskaper. Organismerna utnyttjar näringsämnen som är lösta i vattnet och det är skiktningar och strömmar som påverkar hur näringsämnen fördelas.

Vattenmolekyl 1,5 kB

En vattenmolekyl består av en syreatom (O) och av två väteatomer (H), och har alltså molekylformeln H2O.
Molekylen har olika elektrisk laddning i de olika ändarna. Väteändan har positiv laddning, medan syreändan har en lika stor negativ laddning. Detta får till följd att vattenmolekyler kan lösa många ämnen i vattnet genom att de olika ändarna binder till olika delar av andra molekyler. Vanligt koksalt, natriumklorid, är ett ämne som löser sig i vatten genom att de positiva natriumjonerna dras till vattenmolekylernas syreändar och de negativt laddade kloridjonerna dras till väteändarna. Joner är atomer eller grupper av atomer som tagit upp eller avgivit elektroner så att de blivit elektriskt laddade.
    Många för organismerna livsviktiga näringsämnen finns lösta i havsvattnet i form av joner. Halterna av dessa varierar och kan ofta vara mycket låga. Vissa joner varierar dock mycket lite i förhållande till varandra. De vanligaste jonerna i havsvatten kan du se i cirkeldiagrammet.
Salter i havet kB I oceaniskt vatten består ca 3,5 % av vattnets massa av olika salter. Det är dessa salter som ger havsvattnet dess starka smak. Bräckt vatten, eller brackvatten, har en salthalt som ligger mellan ca 3,5 % och ca 0,03 %. Vatten med en salthalt under ca 0,03 % kallas sötvatten.
Föregående sida Sida 5 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson