Vattenkikaren

Läromedel ITiden

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har delat ut utmärkelsen "Läromedel ITiden" till Tjärnö marinbiologiska laboratorium för produktionen Vattenkikaren. Priset, 20 000 kr, delades ut av utbildningsminister Thomas Östros i samband med invigningen av den internationella tredagarskonferensen om IT och lärande, Links98, på Stockholmsmässan.

Vid mässan delades sex priser ut till nydanande multimediaproduktioner avsedda för ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Inom området Matematik, naturorienterande ämnen samt teknik utsågs läromedlet Vattenkikaren till pristagare.

Juryn, med företrädare bl a för multimediaproducenter, Skolverket och KK-stiftelsen, sökte goda och innovativa produktioner som bedöms bidra till ett pedagogiskt nytänkande i den svenska skolan.

Prismotiveringen lyder: "Vattenkikaren utgör med sin rika informationsmängd, sina illustrativa och vackra bilder ett ovärderligt komplement till den övriga läromiljön vid elevers naturstudier. Elevsamverkan över nätet och möjligheten att fråga en forskare är lovande exempel på hur Internet kommer att kunna utnyttjas i framtiden."
DiplomHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson