Vattenkikaren

Fakta

Liten blåstång

Tål torka och kyla

För att kunna leva över vattenytan måste blåstång klara värme, torka och kyla. Under vissa perioder när det är högtryck, och vindarna samtidigt för bort vatten från kusten, kan blåstångsplantor ligga torrlagda i många dagar i sträck. Som skydd mot temperaturväxlingar och torka utsöndrar plantorna slem. De plantor som lever högst upp på stränderna kan överleva även om de förlorar 70 % av det vatten som de brukar innehålla, när de varit under vattenytan länge.
   Blåstång kan klara infrysning och många minusgrader. Vattnet inuti cellerna får inte frysa. Då förstörs de. Därför bildar cellerna ämnen som fungerar som antifrysmedel. Dessa ämnen sänker cellvätskans fryspunkt på motsvarande sätt som glykol gör i bilars kylarvätska. När havsvattnet runt cellerna fryser ökar salthalten i det vatten som fortfarande är flytande. Det är nog ofta den höga salthalten som skadar plantorna snarare än kylan och isbildningen.

Hem för många

I Östersjön är blåstång den enda stora alg som på grunt vatten kan bilda täta bestånd. Därför har den mycket stor betydelse för djurlivet i Östersjön. Ingen annan miljö i Östersjön har så stor rikedom på arter och individer som blåstången. Man kan hitta musslor, snäckor, havsborstmaskar, virvelmaskar, gråsuggor, räkor och husmaskar på blåstången. På en planta kan man hitta flera hundra individer av en del av dessa organismer.

Trådalger tar över

Blåstång är ovanligare eller har försvunnit helt från flera platser i Östersjön där den var vanlig förr. Oftast finns den inte heller så djupt som den gjorde tidigare. Man kan tänka sig att orsaken till detta är övergödningen från land. Övergödningen kan göra att det finns mer plankton och andra partiklar i vattnet. Därför når inte ljuset lika djupt ner som det ofta gjorde förr.

Föregående sida

Sida 2 av 4

Nästa sida

Nära vattenytan

Tål torka
och kyla

Hem för många

Trådalger
tar över


Skyddar sig med gifter och slem


Ägg och spermier
i topparna


Blåstång
utan blåsor


Blåstång     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  


© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson