Vattenkikaren

Fakta

Liten blåstång

Gödningen kan också gynna trådformiga alger. Dessa kan till stor del täcka tången eller botten där de unga blåstångsplantorna skall fästa och växa upp. Trådformiga alger kan dessutom gynna vissa betande djur (mest snäckor och kräftdjur), vilka kan göra stor skada på tången.

Skyddar sig med gifter och slem

Blåstången försöker skydda sig mot betning och påväxt genom att utsöndra gifter (t.ex. fenoler) och slem. Att tången är slemmig kan man lätt känna om man tar på de yngre delarna av plantan. Det är dessa övre och yngre delar som är viktigast för fotosyntesen och fortplantningen.
    Blåstången är flerårig och den kan bli mer än 10 år gammal när den lever djupt i Östersjön. Ibland kan man uppskatta plantornas ålder genom att räkna årskotten mellan förgreningarna. Plantorna växer i grenspetsarna, och om de bildar blåsor så gör de det i början av året. Därigenom hamnar blåsorna längst ner på årsskotten. Denna metod att beräkna åldern är tyvärr osäker på de platser där isen kan slita av grenar. Nya grenar med nya blåsor kan då växa ut från blåslösa stumpar som är flera år gamla.

Ägg och spermier i topparna

Ägg och spermier bildas på olika individer. Könscellerna bildas i receptakler, som sitter i spetsen på vissa fertila skott. Ibland blir dessa skott korta med många grenar. Ett sådant skott kan man se till vänster i bilden på presentationssidan.
    Blåstången brukar börja att bilda receptakler när dagarna blir kortare på hösten. I receptaklerna finns det små urnliknande bildningar där ägg eller spermier bildas. Nästa sommar brukar könscellerna vara färdigutvecklade och släppas ut i mycket stora mängder. En honplanta kan släppa ifrån sig mer än 1 miljon ägg. Könsprodukterna kläms ofta ut tillsammans med slem när plantan torkar vid lågvatten. Befruktningen sker sedan antingen i vattnet eller på botten, eftersom äggen är tunga och därför ofta sjunker till botten nära moderplantan. Från ett befruktat ägg kan det bildas antingen en ny honplanta eller en ny hanplanta.

Föregående sida

Sida 3 av 4

Nästa sida

Nära vattenytan

Tål torka
och kyla

Hem för många

Trådalger
tar över


Skyddar sig med gifter och slem


Ägg och spermier
i topparna


Blåstång
utan blåsor


Blåstång     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  


© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson