Aquascope

Fakta

 

Valthornssnäckans utseende

Valthornssnäckan hör till en av de största snäckorna i europeiskt farvatten, en fullvuxen snäcka kan bli upp till ca 11 cm lång och 7 cm bred. Skalet är gulbrunt och den blöta mjukdelen är grå/vit med svarta fläckar. Snäckan består i princip av en inälvssäck och en krypsula som kallas fot. Fotens främre del övergår i huvud med ett par ögonförsedda tentakler. Ögonen är relativt outvecklade och de kan troligtvis endast urskilja ljus och mörker. Främre delen av huvudet är förlängt till ett långt rör som kallas snabel eller proboscis. I snabelns främre del sitter munnen och munhålan är omgiven av muskler som styr käkar och rivtunga. Käkarna griper födan och rivtungan sönderdelar den. Tack vare snabeln kan valthornssnäckan till exempel komma åt föda som skyddar sig genom ett skal. Genom att föra in snabeln mellan två skalhalvor kan valthornssnäckan äta upp en musslas mjukdelar inifrån.
   Valthornssnäckan har en s k sifon, som är en rörlik förlängd in- eller utströmningsöppning. I fot och huvud finns större delen av nervsystemet och delar av matsmältningskanalen. På bakre delen av foten har valthornssnäckan ett s k operculum, en hård skiva som fungerar som ett lock då snäckan drar sig in i sitt skal. Inälvssäcken, som är täckt av skal, innehåller resten av matsmältningskanalen, äggstock/testiklar, cirkulationsorgan och njure. Här finns även en så kallad mantelhåla i vilken gälarna finns och där ändtarm, njure och könsorgan mynnar.
   Valthornssnäckor är skildkönade, med antingen en testikel eller äggstock som fyller ut en stor del av inälvssäcken. Skalet bildas genom att kalk avsöndras från körtlar på vissa partier av kroppsväggen. Kalk avlagras dels som tjocklekstillväxt på skalets insida, dels som storlekstillväxt kring öppningens kant. Snäckan får sin typiska spiralvridna form genom att de körtlar som ligger an mot öppningens yttre kant avsöndrar kalk snabbare än de som ligger an mot öppningens inre kant. Skaltillväxten varierar under året vilket varje år ger upphov till mer eller mindre tydliga tillväxtzoner.

 

Föregående sida

Sida 2 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäcka


Valthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson