Vattenkikaren

Fakta

Tusensnäckor

Utbredning i världen

De arter av tusensnäckor som finns i Sverige finns också i Atlanten från norra Norge till Senegal i Afrika. Tusensnäckor finns också i Medelhavet.

Parasitering

Tusensnäckor fungerar som värddjur åt många parasiter. Angriparna kan t.ex. vara sugmaskar (Trematoda) vilka ofta går igenom flera olika utvecklingsstadier. Snäckorna brukar bli infekterade genom att de får i sig ägg från sugmaskar när de betar på botten och blir därmed värd åt det första stadiet. Följande stadier brukar angripa fiskar och fåglar.
    Sugmaskar brukar angripa könsorganen på snäckorna så att de inte kan bilda ägg eller spermier. Även hormonbalansen kan påverkas så att snäckorna växer fortare och blir större.

Bo Johannesson

Föregående sida

Sida 3 av 3

Äter kiselalger

Äter under flotte

Många dör på vintern

Äts av krabbor

Hanar saknas

Finns från Norge till Senegal


Angrips av parasiter


Tusensnäckor     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson