VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Andra tydliga förändringar under året är att olika kortlivade tråd- och bladformiga alger avlöser varandra i den övre delen av stranden, och att stora alger tappar gamla och slitna delar av bålen.
Chorda tomentosa 32 kB
Det är bara under våren som man kan få se (Chorda tomentosa).
Ute på de mest vågexponerade klipporna saknas de större tångarterna nära vattenytan. De ersätts t.ex. av sådana kortlivade rödalger som rödslick, samt av t.ex. brunalgen sudare och av blåmusslor.
   Inte ens där det är någorlunda skyddat för vågor finns det fleråriga algarter på strändernas övre del i Östersjön. Där växlar istället bälten med fintrådiga alger under säsongerna. Den fleråriga blåstången förekommer i Östersjön först från ca 1/2 m djup och neråt. Här är den djupare algvegetationen dessutom mindre artrik jämfört med Västkusten. Nedanför alggränsen i Östersjön kan dominansen av blåmusslor vara närmast total.

Föregående sida Sida 15 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson