VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Det gröna filtret

Torsk i grönt vatten 12 kB
Torsken simmar upp mot ljuset från det gröna dunkel som råder på djupet.

Större betydelse än trycket har havets ljusfiltrerande verkan. Vatten släpper igenom ljus ungefär 2 000 gånger sämre än luft, om det är rent och fritt från partiklar. Vattnet kring våra kuster innehåller dock färgämnen och partiklar från land, samt ofta ganska mycket encelliga alger. Därför kan ljusmängden redan vid knappt 2 m djup vara endast 1/5 av ljusmängden vid ytan. I våra vatten brukar grönt ljus tränga ner djupast eftersom det röda och blå ljuset filtreras bort mest.
    Ljusets styrka och våglängd påverkar vilka alger som kan finnas. Mot djupet ökar därför andelen rödalger. De kan växa även när ljuset bara består av en svag grön skymning. Klipporna brukar inte bli kala på de större djupen, där algerna inte kan växa, utan där täcks istället ytorna av fastsittande djur.
   I våra vatten brukar salthalten öka och vara mer stabil mot djupet. Detta är antagligen en viktig orsak till att vissa arter, som är vanliga på grunt vatten vid många andra havskuster, är vanliga vid Sveriges kuster först på lite större djup.

Föregående sida Sida 20 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson