VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Skydd mot uttorkning

Intorkad Porphyra och Littorina 7 kB

Denna strandsnäcka har råkat bli helt innesluten av ett intorkat blad av rödalgen purpurhinna (Porphyra sp). Både snäckan och algen klarar torrläggning mycket bra. Snäckan undviker uttorkning av sina vävnader genom att stänga in sig i sitt skal. Algen kan inte förhindra vattenförluster, men den kan överleva ändå - trots att den förlorar det mesta av sitt vatten.
    Genast när vattnet har sjunkit undan, och marina organismer har hamnat i luften, så börjar de förlora vatten. För att kunna överleva i strandzonen måste de antingen ha organ och vävnader som kan tåla vattenförlusterna, eller så måste de ha mekanismer som minimerar vattenförlusterna. Dessa mekanismer kan vara skyddande kroppsdelar, lämpliga beteenden eller båda.
De organismer, t.ex. amfibisk gråsugga, som har förmågan att flytta på sig kan undvika uttorkning på ett bra sätt. - De kan helt enkelt ta sig dit där det är fuktigare. Lämpliga fuktiga ställen är naturligtvis under havsytan, men även i vissa sprickor och hålrum i berget, eller under stenar och alger, kan avdunstningen vara tillräckligt låg. Skyddet mot uttorkning och vissa rovdjur, t.ex. fåglar, gör att nästan alla organismer - även de fastsittande - är vanligare i dessa mikromiljöer. Men konkurrensen om utrymmet gör att alla inte får plats. Dessutom kan det vara för mörkt för många alger.
    Många strandorganismer har en kroppsbyggnad och speciella organ som skyddar dem mot uttorkning. De fastsittande blåmusslorna och havstulpanerna t.ex. skyddar sig genom att stänga in sig i sina tjocka skal. Snäckor har ett lock som de kan stänga till skalmynningen med.

Föregående sida Sida 25 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson