VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Rörmask på korallalg 13 kB
Korallalg med påväxt av små vita spiralformade kalkrör, som innehåller havsborstmasken Spirorbis corallinae. I bilden syns också en ormstjärna.

Mossdjur inom släktet Flustrellidra kan däremot
både hämta föda från omgivningen och från den alg de sitter på. Många alger avger stora mängder organiska ämnen direkt ut i vattnet och Flustrellidra sägs kunna erhålla 17% av sitt energibehov från den sågtång som den sitter på. Flustrellidra skadar förmodligen inte sågtången genom att bara utnyttjar ämnen som ändå skulle ha läckt ut i vattnet. Den största skada som Flustrellidra orsakar är nog att den hindrar ljuset från att nå fram till algen, och därmed gör så att den inte kan fotosyntetisera effektivt.

Betare hjälper och stjälper

En del av de rörliga djur som brukar hålla till på alger äter också av dem. Dessa betare behöver inte göra så stor skada på algerna om de främst äter gamla delar som ändå behöver ersättas. Däremot kan de göra stor skada om de angriper vävnader som är viktiga för tillväxt och fortplantning. Detta gäller speciellt om de vid något tillfälle inte hålls tillbaka av någon reglerande faktor. Det har t.ex. hänt att vissa sjöborrar och snäckor har betat ner tareskogar och tångbestånd nästan helt och hållet på vissa platser i världen. Stora skador kan dock uppstå även om betningstrycket inte är särskilt stort. Laminaria-skålsnäckor kan t.ex. istället för att äta av de bladlika delarna på algernas bål ge sig på de skaftlika delarna. Då räcker det att snäckorna bara äter lite grand för att skaften skall förlora mycket av sin dragstyrka. Vid nästa storm kan därför algerna slitas loss och så småningom kastas upp på land av vågorna.
Föregående sida Sida 46 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson