VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Väven bland de döda

En stor betydelse i näringsvävarna på klippstränder har dött organiskt material. Det kallas detritus och består av hela eller delar av döda organismer, avföring, äggskal, ytterskelett som djur har krupit ur när de har bytt skal, m m. I detritus finns många näringsämnen som är viktiga för alger och andra primärproducenter. Primärproducenter är de organismer som bildar nytt organiskt material från oorganiska ämnen som koldioxid, vatten och närsalter (t.ex. nitrater och fosfater). Om inte närsalter skulle frigöras från detritus skulle de ta slut i vattnet så småningom. Då skulle det bli omöjligt för primärproducenterna att bygga upp nytt organiskt material. Blir det inga nya primärproducenter så finns det inget att äta för djuren. Därför är nedbrytningen av detritus så viktig, och detritus bildar i sig en livsmiljö där olika organismer samspelar i en näringsväv. Denna väv innehåller bakterier, svampar och andra mikroorganismer, samt större djur som snäckor, maskar och kräftdjur.Tångdetritus och bakteriematta 36 kB
Stora mängder lösryckt tång och annan detritus har hamnat i denna spricka på botten. När alla resterna av döda djur och alger bryts ner av mikroorganismer tar syret slut. I gränsen mellan låg och hög syrgashalt trivs en vit matta av bakterier.

Föregående sida Sida 49 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson