VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Vy över tareskog 52 kBMen mångfalden av arter är förhållandevis stor på klippstränder och produktionen av nytt organiskt material kan också vara stor. Den produktion per ytenhet som sker i tareskogar är bland de högsta som man har mätt upp i någon miljö.
    Noggranna mätningar av produktion på olika typer av klippstränder, och under olika förhållanden, saknas dock i våra hav. Vi vet t.ex. alltför lite om hur mycket biomassa som finns i olika klippstrandsmiljöer eller hur mycket som nyskapas per tidsenhet. Hur mycket biomassa som tillförs klippstränder från andra miljöer, och hur mycket som förs bort är också lite känt, liksom hur mycket olika betare och rovdjur konsumerar.
    Vi känner dock till en del om vissa klippstrandsorganismers födovanor och utbredningar på olika typer av klippstränder, samt en del om hur strömmar och vågor påverkar transporten av föda. Detta kan vi utnyttja för att försöka ge förenklade bilder av hur olika organismer på vågexponerade och vågskyddade klippstränder förhåller sig till varandra, och vad det råder för samspel mellan klippstränder och andra miljöer.

Föregående sida Sida 48 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson