Vattenkikaren

Fakta

Beskrivning, forts

En av de mest typiska växterna vid mjukbottenstränder längs svenska västkusten är styv glasört. I Öresund och Östersjön ersätts glasörten ofta av havssäv. I Östersjön växer vass ute i vattnet, ofta utanför havssäv.

Zonering på mjukbottenstrand längs svenska västkusten. För pekaren över växterna!

I skyddat läge och på grunt vatten hittar man arter av nating och hårsärvar. I Östersjön är vitstjälksmöja, borstnate, ålnate, trådnate och slingor vanliga. Slidnate är typiskt i Bottenviken. I grunda fjärdar och vikar, mest i innerskärgårdarna, kan man hitta kransalger, t.ex. rödsträfse, och havsnajas. Ålgräs är det mest typiska sjögräset runt Sveriges kuster. Längs västkusten finns också den mindre arten dvärgålgräs, som även kallas dvärgbandtång.

Zonering på mjukbottenstrand längs svenska östkusten. För pekaren över växterna!

Sida 2 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik