Vattenkikaren Fakta
BŒtar vid lŒgvatten 32 kB
En viktig faktor som spelar in på den dåliga vattenomsättningen i de grunda vikarna är att vi har väldigt lite tidvatten i Sverige. I norra delen av västkusten är skillnaden mellan ebb och flod ca 30 cm och på östkusten är den på sin höjd några få cm. Detta kan jämföras med Storbritannien som på vissa platser har en skillnad mellan ebb och flod på 4-5 m. Ett så kraftigt tidvatten transporterar regelbundet mycket vatten in och ut ur grunda vikar.

Övergödning av grunda vikar i Östersjön

Effekterna av övergödning i Östersjön är inte riktigt desamma som i Västerhavet. Detta beror ju på att vattnet i Östersjön till stor del har en helt annan sammansättning. Salthalten varierar från Bottenvikens insjölika till att blir högre ju längre söderut man kommer, för att vara högst i områdena kring de danska Bälten. Det salta vattnet hindras dock att nå de grunda vikarna i någon större utsträckning under sommarmånaderna p.g.a. en väl utvecklad haloklin. Det tyngre salta vattnet från Västerhavet har därför svårt att nå in i de grunda vikarna.
    Eftersom de grunda vikarna i Östersjön har en annan vattensammansättning än Västerhavets så har de även en annan sammansättning av arter. Generellt kan man säga att i Östersjön finns det få arter i stort antal. Många av de arter som har etablerat sig i olika delar av Östersjön lever förmodligen nära gränsen för vad de tål. Därför finns det de som hävdar att många arter i Östersjöns brackvattensystem lever ett bräckligare liv, och inte tål så stora miljöförändringar. Därmed skulle Östersjön vara känsligare än andra hav för miljöstörningar. Näringskedjor i Östersjön är också relativt enkla och därför lätta att störa.
Föregående sida Sida 20 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson