VattenkikarenFakta

Nollhypotes

En nollhypotes är motsatsen till en hypotes och den skall uttrycka alla förklaringar som inte uttrycks i hypotesen. I vårt exempel blir nollhypotesen att om vi tar bort musslor av den ena arten kommer antalet av den andra att förbli lika som, eller färre, än i kontrollerna. Detta kan vi testa med hjälp av statistik när vi har räknat musslorna i våra experiment- och kontrollområden. Om vi då har bevis för att medelantalet musslor har ökat i de experimentområden där konkurrenterna är få, så kan vi förkasta nollhypotesen. Därmed har vi falsifierat nollhypotesen, och på så sätt uteslutit alla förklaringar utom den som vi uttrycker i hypotesen. När vi har erhållit bevis från experimentet att nollhypotesen är felaktig kan vi hävda att vi har stöd för hypotesen. Detta gör i sin tur att vi kan tro på riktigheten i modellen: Det som förutsades med hjälp av modellen skedde. När vi tog bort konkurrerande musslor så ökade de andra i antal. Det verkar vara så att de båda musselarterna konkurrerar med varandra. - Den ena sortens musslor överlever sämre när det finns många av den andra sorten.

Behåll nollhypotesen

Vårt experiment kan endast utfalla på ett sätt som är annorlunda. Det är att bevisen från experimentet inte leder oss till att förkasta nollhypotesen. Om medelantalet av ena artens musslor är lika med, eller färre, i de områden där vi tagit bort konkurrenter, jämfört med kontrollerna, så har vi inga bevis som gör att vi kan förkasta nollhypotesen. Då måste vi förkasta hypotesen eftersom vi inte har bevis för att antalet musslor ökade, så som vi förutsade. Därmed måste modellen vara felaktig. Vi har falsifierat den, och måste istället hitta en annan modell, som kan förklara varför de båda musselarterna var fördelade på det sätt som vi i början såg att de var.
Föregående sida Sida 10 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson