Vattenkikaren

Inspiration

Grund
mjukbottensvik

Enkla redskap

Provtagning
med fallfälla

Enkla redskap

 

Fallfälla

Fallfälla är ett provtagningsredskap som används för att fånga rörliga djur som uppehåller sig ovanpå sedimentytan på sandiga bottnar. Dessa djur kallas ofta med ett samlingsnamn för mobil epifauna. Exempel på sådana djur är sandstubb, sandräka, strandkrabba, små plattfiskar, nätsnäcka och strandsnäcka. Fallfällan är tillverkad som en låda, av aluminiumplåt, utan botten och utan lock. Den täcker en yta av 0,5 kvadratmeter vilket ger en längd respektive bredd på 0,71 meter x 0,71 meter och en höjd av 0,7-1,0 meter. Provtagningen går till så att två personer bär fallfällan i var sin ända av bärstången (se figuren) så att den svävar över vattenytan. Personerna går jämsides ut över provtagningsområdet så att man inte trampar på ytan som man skall provtaga. När fallfällan befinner sig över den ytan som skall provtagas så sänker båda personerna samtidigt ner den mot botten. Därefter går man fram till fallfälla och förvissar sig om att den sluter tätt mot sandytan så att inga djur smiter ut. Stången dras ur och man börjar med svepande rörelser över bottnen för att håva upp djuren. Placera djuren i provtagningsburkar. När ni har gjort mer än 10 tomma håvningar kan man betrakta fallfällan som tom.
En lämplig håv är t ex en stor akvariehåv som förslagsvis kan förstärkas runt mynningen med en uppklippt tunn plastslang som knyts fast. Detta för att undvika att nätet skall slitas ut för snabbt.


Fallfälla som står på en sandbotten

 

Sida 2 av 7

Nästa sida


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson