VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Vattenståndsväxlingar

Sjöbod lågvatten 4 kBSjöbod högvatten 4 kB
De faktorer vi nämner ovan, som gör det svårt för organismer att leva på klippstränder, beror till stor del på att stranden ibland är dränkt av vatten och ibland är torrlagd. Växlingarna kan ske under loppet av några få timmar vid vissa tillfällen, men vid andra tillfällen kan det vara samma vattenstånd i många dagar. På lång sikt ändras vattenståndets läge av förändringar i klimatet och av landhöjningen. Landhöjningen är allra störst i norra Östersjön. Där uppgår den till ca 1 cm per år.
    Det högsta högvattenstånd, i förhållande till medelvattenståndet, som man har mätt upp i Svenska vatten var +181 cm vid Kalix 1984. Det lägsta lågvattenståndet var -144 cm vid Ystad 1902.
    I Svenska vatten orsakas återkommande förändringarna i vattenytans läge främst av tre fenomen:
 • Tillrinningen - Ibland är fluktuationerna i tillförseln av färskvatten till Östersjön så kraftiga att de påverkar vattenståndet.
 • Tidvattnet - som beror på att jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra och påverkar varandra med tyngdkraften.
 • Vädret - där skillnader i lufttryck samt vindars transport av vatten får havets yta att luta.

  Vädret påverkar mest

  Längst in i Östersjön har tidvattnet liten betydelse. Där orsakar det bara variationer på några få centimeter. Tidvattensskillnaderna ökar dock söderut i Östersjön, och sedan ännu mer norrut längs Västkusten. I norra Bohuslän kan tidvattnet två gånger per dygn orsaka märkbara vattenståndsförändringar på upp till 3 dm.
  Föregående sidaSida 22 av 52Nästa sida
 • Klippstränder är fantastiska!
  Zonering och
  fläckvis förekomst
  Djur som
  sitter fast
  Modulbygge
  Variation och förändring
  Vattenstånds-
  växlingar
  Vågexponering
  Både klippor och stenar
  Sött och salt vatten
  Geografi, klimat och historia
  Organismernas livscykler
  Organismernas påverkan på varandra
  Energi och materialflöden

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

  © Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson