Vattenkikaren Fakta
Chaetoceros-kiselalger

Chaetoceros spp. 30 kB


Utbredning i haven runt Sverige
Största bredd: 0,08 mm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Chaetoceros-kiselalger bildar långa till korta kedjor. Ibland kan celler förekomma en och en. Cellerna är uppbyggda som små askar med lock. Uppifrån sett är de rundade, men sedda från sidan är de fyrkantiga. Chaetoceros-kiselalger bär alltid långa utåtriktade borst som utgår från hörnen på cellerna. I kedjekolonierna vidrör borsten från närliggande celler varandra vid basen. Ofta kan man se två band som löper runt cellerna. Jämför chaetoceros-kiselalger med thalassiosira-kiselalger.
Djup: Chaetoceros-kiselalger är vanligast i den solbelysta övre delen av havet.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Släktet är vanligast i kalla och medelvarma kustområden, men det finns representanter i alla världens hav. Speciellt på våren är chaetoceros-kiselalger ett tydligt inslag hos oss när det är planktonblomning. De äts av många olika planktondjur, t.ex. hoppkräftor, och av bottenlevande suspensionsätare.
Systematik: Chaetoceros-kiselalger är en stor och variationsrik grupp som består av ca 400 beskrivna arter. De ingår i gruppen kiselalger som ingår i gruppen "protister". Protister är dock ingen väl motiverad systematisk grupp, men till den för man ibland organismer som inte är bakterier, svampar, växter eller djur.
Chaetoceros-kiselalger     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson