Vattenkikaren Fakta

Hur de fria vattenmassorna drabbas av övergödning

Algblomning
I denna blomning av dinoflagellater är tätheten av alger så stor att vattnet färgas mörkrött.

Problem med övergödning kan inträffa när produktion och konsumtion inte längre tar ut varandra; finns det gott om näring blir produktionen större än vad som kan konsumeras. De som står för den största produktionen i havet är växtplankton. Normalt inträffar två stora blomningar, dvs. massförekomster av planktonalger per år.
En blomning sker på våren och en på hösten. På våren är det främst kiselalger som blommar och på hösten är det dinoflagellater. Algblomningar kan ske när det finns mycket näring att tillgå samtidigt som det inte finns särskilt många som konsumerar växtplanktonen. Då kan växtplanktonen snabbt tillväxa i lugn och ro. Denna produktion sker främst i de ytligaste solbelysta lagren av havet. De som främst konsumerar växtplankton är djurplankton t.ex. hoppkräftor.
    Ett välkänt exempel på en ovanlig algblomning uppmärksammades våren 1988. Då blommade den mikroskopiska algen Chrysochromulina polylepis i Västerhavet vid ett tillfälle med relativt låg salthalt, hög temperatur och riklig tillgång på kväve. Effekterna blev katastrofala då många organismer dödades eller försvagades av det gift som algen producerade.
Algdödad fisk 17 kB
Föregående sida Sida 15 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson