Vattenkikaren Fakta
Mareldsflagellat

Noctiluca scintillans 18 kB

Utbredning i haven runt Sverige
Största diameter: Cirka 2 mm, men sällan mer än 1 mm i haven runt Sverige. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Mareldsflagellaten är nästan helt färglös och genomskinlig, men när den driver ihop i stora mängder blir vattnet såsigt och får en ljusbrun till rosa färg. Cellen är förhållandevis stor och rundad, och den bär tre utskott. Två är små och otydliga och man tror att de motsvarar andra dinoflagellaters två rörliga cellutskott. Det tredje utskottet, som är unikt för mareldsflagellaten och kallas tentakel, är randigt och syns tydligare än de andra. Alla cellutskotten finns i en stor och djup fåra på cellens undersida.
    Överst i bilden ser man mareldsflagellaten från undersidan, till vänster från dess högra sida och till höger från ovansidan.
Djup: Mareldsflagellaten är vanligast i den solbelysta övre delen av havet.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Mareldsflagellaten är så stor eftersom den pumpar upp sig med vatten. Genom att reglera mängden joner kan den påverka sin flytkraft och mot slutet av blomningar brukar de samlas i vattenytan. I de stora cellerna kan det bildas tusentals små rörliga förökningskroppar.
    Med hjälp av tentakeln samlar mareldsflagellaten in föda - som kan vara lika stor som den själv - och för den till cellmunnen längst ner i fåran. Färgade partiklar i cellen är ofta matrester eller små fotosyntetiserande organismer som lever tillsammans med flagellaten.
    Mareldsflagellaten är en av de organismer som i våra vatten oftast orsakar mareld!
Systematik: Mareldsflagellaten ingår i gruppen dinoflagellater som ingår i gruppen "protister". Protister är dock ingen väl motiverad systematisk grupp, men till den för man ibland organismer som inte är bakterier, svampar, växter eller djur.
Mareldsflagellat     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson