Vattenkikaren

Fakta

Vitmärla


Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 8 mm.
Utseende: Kroppen är sammantryckt från sidorna. På huvudet finns två par antenner och tydliga svarta ögon. Mellankroppen består av 7 leder med var sitt par ben och utanför dem sidoplattor. På de fyra första av mellankroppens leder har sidoplattorna långa borst nedtill. Andra leden på mellankroppens sista benpar har en stor, baktill avrundad platta med långa borst i kanten. Av bakkroppens leder har endast de tre främre sidoplattor. Vitmärlan har inget utskott på bakkroppens ovansida. Färgen är gulaktig till rent vit.
Djup: Från ytan och ned till ca 80 m djup.
Livsmiljö: Mjukbotten.
Övrigt: Den närstående arten Pontoporeia femorata finns också i haven runt Sverige, men inte i Bottniska viken p.g.a. alltför låg salthalt, och av någon märklig anledning inte i norra Skagerrak. Pontoporeia femorata skiljer sig från vitmärlan genom att ha ljusröda ögon och ett kluvet utskott på bakkroppens ovansida. Den är blekgul och kan bli 9 mm lång i haven runt Sverige.
Systematik: Vitmärla ingår i gruppen märlkräftor, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.
 


Vitmärla       Mer fakta       Andra namn 


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson