Vattenkikaren

Fakta

Vitmärla - Monoporeia affinisVetenskapligt namn: Släktet Monoporeia tillhör familjen Pontoporeiidae, som har Pontoporeia som typsläkte. För att förklara ordet Monoporeia får man utgå från typsläktet: Pontoporeia var en av de s.k. nereiderna (döttrar till Nereus och Doris) i den grekiska mytologin. pontos betyder hav och poreia betyder resa, tur eller utflykt. Därefter har familjen Pontoporeiidae fått ytterligare släkten som slutar på ordet poreia, som ett slags sammanhållande ord för åtskilliga släkten i familjen, t.ex. Bathyporeia, Monoporeia och Amphiporeia. I släktet Monoporeia är det oklart vad förleden monos syftar på; monosis i grekiskan betyder ensamhet. Kanske är arten Monoporeia affinis ensam i sitt släkte? En annan möjlig förklaring kan vara att i Västatlanten, där släktet först beskrevs, kan honor av Pontoporeia femorata få två kullar av ungar innan de dör, medan honor av Monoporeia affinis bara får en kull. Latinets affinis betyder besläktad eller liknande.

Andra vetenskapliga namn: Pontoporeia affinis, Pontoporeia weltneri, Pontoporeia filicornis, Pontoporeia hoyi.


Vitmärla       Mer fakta       Andra namn 


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson