Vattenkikaren

Fakta

Mer om vitmärla


Dominant

I Bottenhavet och Finska viken består uppemot 100 % av större bottenlevande djur av vitmärla, skorv och östersjömussla. Vitmärlan är vanligast av dessa arter, ofta med 90 % av individantalet.

Äta och ätas

Vitmärlan äter främst plankton som sjunkit ner till botten. Den stör och kanske också äter östersjömusslor; mussellarver som slår sig ned på en botten med vitmärlor får svårt att klara sig. Musslorna dör antingen genom att vitmärlorna krossar musselskalen strax efter att de slagit sig ner på botten, eller genom att musslorna begravs när vitmärlorna bygger sina rörformiga gångar. När däremot musslorna blivit ca 1 mm stora klarar de vitmärlornas aktivitet och arterna kan leva inom samma område. Själv kan vitmärlan bli uppäten av skorv, havsborstmasken Harmothoe sarsi och torsk.

Istidsrelikt

Liksom skorv antas vitmärla ha vandrat in i Östersjöområdet från Norra Ishavet i samband med inlandsisens avsmältning. Eftersom den fortfarande finns i bräckt och sött vatten på många ställen i Arktis, kallar man beståndet av vitmärla i Östersjön för en istidsrelikt. Vitmärla finns också i många insjöar.

Känsliga

Liksom skorv är vitmärlor, särskilt deras ägg och embryon, känsliga för syrgasbrist och miljögifter. De används därför för att bedöma miljötillståndet i Bottenhavet.
    Vitmärlor blir ofta 1-2 år.

 

 

Sida 1 av 1

Dominant

Äta och ätas

Istidsrelikt

Känsliga


Vitmärla     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson