Vattenkikaren

Fakta

Bild på Hummer

Levnadssätt


Hur förökar den sig

För fortplantning kräver den minst 15°C och inte för bräckt vatten. Parningen sker på sensommaren omedelbart efter skalömsningen, och honan förvarar sedan säden i en sädesbehållare över vintern. Följande sommar läggs och befruktas äggen. Under denna process ligger honan på rygg och äggen klibbas fast vid stjärtfötterna. Äggantalet är mellan 5000-40000 beroende på honans storlek. De blåsvarta äggen bärs till kläckningen, dvs. 10-12 månader. Larverna, 7-8 mm stora, driver fritt i vattnet ca 14 dagar, varunder de ömsar skal 3 gånger innan de bottenfäller.
Under den tiden humrarna driver fritt i vattnet (är pelagiska) blir de ett lätt byte för rovdjuren i vattenmassan. När de slagit sig ner på bottnen söker de efter ett gömsle att krypa in i. Fisk och krabbor kan vara effektiva rovdjur när småhumrar är ute på den nattliga jakten.
När de är stora är den naturliga dödligheten (som orsakas av ålderdom, sjukdom osv.) för hummern liten. Den naturliga dödligheten är omkring 6 % för humrar som nått landningsbar storlek, vilket kan jämföras med 20-30 % för de flesta fiskarter. Detta innebär att åtgärder inom fisket (såsom minimimått, romhoneförbud, redskapsbegränsningar osv.) kan förväntas ha stor betydelse för hur hummerbeståndet kommer att se ut i framtiden.

Ändrar färg

När man kokar hummern ändrar den färg. Den har många olika pigment. De vanligaste är astaxantiner, som tillhör den kemiska gruppen karotenoider. Pigmenten är kemiskt bundna till ett protein. Alla dessa pigment ihop gör att hummern ser mörk/svart ut. När man kokar hummern förstörs (denatureras) det värmekänsliga proteinet som pigmenten är bundna till. Pigmenten ensamma har en röd färg.

Övrigt
Hummern är tämligen stationär. Märkta individer har återfångats högst 4-5 kilometer från märkningsstället. Växten är långsam och temperaturberoende. I Skagerack blir hanarna könsmogna vid 16-17 cm totallängd och honorna vid 22-23 cm (ca 350 g). De är då 5-7 år gamla. De vuxna ömsar skal 1-2 gånger om året och växer 1-2 cm per gång.
Hummern får fiskas från första måndagen efter 20 september till och med sista april. Minimimåttet är 80 mm ryggsköldslängd. Den fiskas med tinor, agnade med inte för färsk, sönderskuren fisk. Hummern förvaras i sumpar, på olika djup med hänsyn till vattentemperaturen. Fiskare som inte har fiskelicens får fiska med högst 14 hummertinor plus 6 krabbtinor. Fiskare med fiskelicens får ha högst 50 hummertinor.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Vad den äter

Hur förökar den sig

Ändrar färg

Övrigt


Hummer     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson