Vattenkikaren

Fakta

Evadne-hinnkräftor
(2-3 arter i haven runt Sverige)

Hinnkräftan Evadne 17 kB

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 0,15 cm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Evadne-hinnkräftor är genomskinliga med svag anstrykning av gult till grått. De två komplexögonen sitter delvis ihop och de är mörka och stora. Andra paret antenner är också stora och används för att simma med. Det finns fyra par ben på mellankroppen. Hos evadne-hinnkräftor är huvud och den baktill spetsiga ryggskölden inte åtskiljda av någon skarp inskärning. Jämför med podon-hinnkräftor och med dafnior.
Djup: Evadne-hinnkräftor finns på 0-2 000 meters djup, men är vanligast på de mindre djupen nära kusterna.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Evadne-hinnkräftor äter små organismer och andra partiklar som finns i vattnet. Själva blir de ofta tagna av större djur, t.ex. fiskar. Liksom hos dafnior kan ungar utvecklas i äggkammaren utan att äggen har befruktats.
Systematik: Evadne-hinnkräftor ingår i gruppen hinnkräftor, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur. I bilden ovan syns en hona av arten Evadne nordmanni. Den andra arten som ofta kan påträffas i stor mängd i våra hav (Evadne spinifera) har en mycket mera tydlig spets där bak.


Evadne-hinnkräftor    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson