Vattenkikaren

Fakta

Dafnior
(ca 14 arter i och nära haven runt Sverige)

Dafnia 16 kB

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 0,6 cm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Dafniornas kropp är täckt av ett tvåklaffigt skal som bildar en öppning neråt. De två komplexögonen sitter delvis ihop. Andra paret antenner är stora och används för att simma med. Huvudet är också stort och försett med ett är kraftigt pannutskott. Dessutom finns en spets på ovansidan av skalet. Dessutom finns en spets på ovansidan av skalet. Jämför dafnior med evadne-hinnkräftor och podon-hinnkräftor.
Djup: Lever från vattenytan till några få meters djup.
Livsmiljö: Dafnior är främst sötvattensdjur, men vissa arter tål brackvatten. Därför finns de i hällkar nära havet och i de fria vattenmassor som är utsötade, t.ex. Östersjöns norra delar.
Övrigt: Dafnior äter små organismer och andra partiklar som finns i vattnet. Själva blir de ofta tagna av större djur, t.ex. fiskar. Hos vissa honor kan unga dafnior utvecklas i äggkammaren utan att äggen har befruktats. Flera generationer med enbart honor kan föröka sig partenogenetiskt på detta sätt. När det råder svårare förhållanden kläcks även hanar och vissa honor vars ägg bara kan utvecklas om de befruktas. Äggkamrar kan frigöras vid hudömsningar, torka och spridas långa sträckor med vinden. Dafnior finns över hela jorden.
Systematik: Dafnior ingår i gruppen hinnkräftor, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur. I bilden ovan syns Daphnia longispina.


Dafnior    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson