Vattenkikaren

Fakta

Amfibisk gråsugga

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 3 cm.
Utseende: Amfibisk gråsugga har tydliga segment på bakkroppen. Antennerna har en lång och tunn yttre del som är uppdelad i många små leder. Det sista benparet hålls oftast rakt bakåt och dessa extremiteter har två grenar var, som båda är långa och nästan lika stora. Amfibisk gråsugga är vår största gråsugga. Dess färg är främst mörkbrun till svart, men den kan ändra färg på liknande sätt som många andra kräftdjur.
Djup: Från vattenytan och drygt 10 m upp på land där vågornas stänk når högt.
Livsmiljö: Den lever på land vid klipp- och blockstränder. Ibland går den ner i vattnet.
Övrigt: Amfibisk gråsugga är ganska skygg. De flesta individerna är ute och springer på klipporna när det är ganska mörkt. Mycket snabbt försvinner de ner i en spricka eller vattnet, om man försöker fånga dem.
    De äts mest av strandkrabbor och fåglar. Själva äter de mest tång.
    De kan bli upp till 3 år gamla, och det är först vid denna ålder som de parar sig. Ungarna lever inte som larver ute i havet, utan lämnar istället modern färdigutvecklade.
Systematik: Amfibisk gråsugga ingår i gruppen gråsuggor, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.
    Det finns många arter av gråsuggor som lever i havet, men amfibisk gråsugga är närmast släkt med de landlevande gråsuggorna.


Amfibisk gråsugga    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson